Imatges

La Passió i mort de Jesús a la creu ha estat motiu de grans representacions artístiques i teatrals arreu de les nostres contrades. Des d'Oliana us proposem viure el Divendres Sant d'una manera diferent, gaudint d'una representació on hi col·labora tot el poble en un entorn paisatgístic immillorable com és el d'Oliana. Aquí en teniu un tast:

2017

Jesús entra a Jerusalem

Jesús entra a Jerusalem al damunt d'un pollí. Molts estengueren pel camí els seus mantells; d'altres ramatge. Tots els que el seguien cridaven: "Hosanna" Beneït el qui ve en nom del Senyor!"

El Sant Sopar

Jesús es disposa a menjar l'anyell pasqual amb els seus deixebles. Arribat el vespre hi anà amb els dotze, i mentre eren a taula, tot menjant, Jesús digué: "Us asseguro que un de vosaltres em trairà, un que menja amb mi".

2017

L'hort de les oliveres

Jesús els diu: "Dormiu ara i reposeu. Ja és massa tard. Ha arribat l'hora, el Fill de l'home és posat a les mans dels pecadors. Aixequeu-vos, anem! El qui em traeix ja és aquí".

Pilats

I Pilats prengué aigua i es rentà les mans davant el poble dient: "Jo sóc innocent de la sang d'aquest home".

La flagel·lació

Llavors el vestiren de porpra, li cenyiren una corona teixida d'espines i se'n burlaven dient: "Salve, rei dels jueus!"

El Cirineu

Simó de Cirena ajuda Jasús a portar la creu.

La Verònica

La Verònica eixuga el rostre de Jesús camí del Calvari.

La Crucifixió

El dugueren al lloc del Gòlgota. Aleshores el van crucificar i es repartiren els seus vestits fent-se'ls a la sort. El rètol de la causa de la seva condemna era escrit així: "El rei dels jueus". Amb ell crucificaren dos lladres, l'un a la dreta i l'altre a l'esquerra.

La Pietat

Josep d'Arimatea va demanar el cos de Jesús i Pilats li concedí, aquest va comprar un llençol, baixà el cos, l'embolcallà amb el llençol i el diposità en un sepulcre tallat a la roca. L'acompanyaven: la Verge Maria, Maria Salomé, Maria Magdalena i d'altres persones.